Donati 20% din impozitul pe profit

Donati 20% din impozitul pe profit

 

IMPOZITUL PE PROFIT conform Codului Fiscal, al oricarei companii poate avea urmatoarea repartizare:

Extras din codul fiscal Titlul 2, Cap. II, articolul 21, alineatul (4)
“CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
CAPITOLUL II: Calculul profitului impozabil
Art. 21: Cheltuieli
(4)Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
p)cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minima precizata mai jos:
1.    3/1000 din cifra de afaceri;
2.    20/100 din impozitul pe profit datorat.
În limitele respective se încadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul constructiei de localuri, al dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale;
(la data 01-Jan-2010 Art. 21, alin. (4), litera P. din titlul II, capitolul II modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 109/2009).”
– Este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
– Nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Va propunem:
– 20% catre Asociatia Pro Green Terra
-80% catre stat.


Cum?

Incheind un contract de sponsorizare cu Asociatia Pro Green Terra. (apasa pentru download)
Reflectarea in contabilitate a operatiunilor de sponsorizare
Reflectarea in contabilitate a operatiunilor de sponsorizare prin acordarea de numerar ? cash sau virament bancar.

6582 = %
“Donatii si subventii acordate”
531 (acordarea de numerar)
“Casa”
512 (virament bancar)
“Conturi curente la banci”
Exemplu de calcul

CA (total venituri) = 100.000 lei
Cheltuilei = 80.000 lei
__________________________
Profit brut = 20.000 lei

Impozit aferent acestui profit (16%) = 3200 lei
3% din CA = 300 lei
20% din imp = 3200 lei
Deci se poate dona suma de 300 lei
In contabilitate va aparea asa:
CA (total venituri ) = 100.000 lei
Cheltuieli totale
(inclusiv sponsorizarea ) = 80.300 lei
________________________________
Profit impozabil = 19.700 lei + 300 lei (readaugam cei 300 pe care i-am scazut mai sus din venituri) = 20.000 lei (ajungem deci la acelasi profit pe care l-am fi avut daca nu donam nimic)
Impozit 16% = 3200 lei
Din acest impozit se scad cei 300 lei acordati pt sponsorizare si se vireaza la stat 2900 lei

Sponsorizarii, desi este o cheltuiala nedeductibila, nu i se aplica impozit 16%. Sponsorizarea este total deductibila din impozit, daca se incadreaza in limitele impuse din Codul Fiscal (sa nu fie mai mare de 3/1000 si de 20/100 din impozit).

Avantaje:

1. Faceti o fapta buna fara sa va coste nimic.
2. Companiile detin controlul fondurilor, transparenta.
3. Companiile pot influenta gestionarea fondurilor.